top of page

Proguard PM 2.5 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น ชนิดหนาพิเศษ สีดำ

Proguard เป็นแบรนด์หน้ากากอนามัยที่มีมามากกว่า 15 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันทั้งในประเทศและระดับสากล แบรนด์ของเราได้มีการยอมรับให้ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพการป้องกันของหน้ากากอนามัยของทางแบรนด์

Proguard หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น ชนิดหนาพิเศษ สีดำ

- ขนาด ยาว 17.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.

- ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F2100-19

- ป้องกันฝุ่น PM 2.5

- มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียหรือค่า BFE ได้มากกว่า 99%

- มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน หรือค่า PFE ได้มากกว่า 99%

- มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัส หรือค่า VFE ได้มากกว่า 99%

-ป้องกันการซึมผ่านของเหลว น้ำลาย ละอองไอจาม

- มาตรฐานการลามไฟ ระดับที่ 1

หน้ากากของ Proguard เป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Made in Thailand MIT6407002314 และผ่านมาตรฐาน อย., ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F2100-19 รับรองโดย Nelson Labs,U.S.A

Proguard PM 2.5 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น ชนิดหนาพิเศษ สีดำ
bottom of page