top of page

Hyguard For Kids หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น สำหรับเด็ก

Hyguard For Kids เป็นแบรนด์หน้ากากอนามัยที่มีมามากกว่า 15 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบันทั้งในประเทศและระดับสากล แบรนด์ของเราได้มีการยอมรับให้ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพการป้องกันของหน้ากากอนามัยของทางแบรนด์

Hyguard หน้ากากอนามัย ชนิด 3 ชั้น สำหรับเด็ก มีทั้งหมด 4 สี ขาว เขียว ฟ้า ชมพู

- ขนาด ยาว 14.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.

- ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F2100-19

- ป้องกันฝุ่น PM 2.5

- มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียหรือค่า BFE ได้มากกว่า 99%

- มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน หรือค่า PFE ได้มากกว่า 99%

- มีประสิทธิภาพในการกรองไวรัส หรือค่า VFE ได้มากกว่า 99%

-ป้องกันการซึมผ่านของเหลว น้ำลาย ละอองไอจาม

- มาตรฐานการลามไฟ ระดับที่ 1

หน้ากากของ Hyguard เป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Made in Thailand และผ่านมาตรฐาน อย., มอก., ทดสอบมาตรฐาน ASTM F2100-19 รับรองโดย Nelson Labs,U.S.A

Hyguard For Kids หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น สำหรับเด็ก
bottom of page