top of page

Bouffant Cap หมวกคลุมผมอนามัย

Hyguard Bouffant Cap หมวกคลุมผมอนามัย

ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ Non Woven ทำให้มีความโปร่งระบายอากาศได้ดี เป็นผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันการร่วงของเส้นผม เหมาะสำหรับโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร สปา ห้องปฏิบัติการ หรือการใช้งานทั่วไป

ขนาดความยาวก่อนยืด 19 ซม.

ขนาดความยาวหลังยืด 50 ซม.

มี 7 สี ขาว ดำ ฟ้า เขียว ชมพู ม่วง เหลือง

Bouffant Cap  หมวกคลุมผมอนามัย
bottom of page